по-русски eesti keeles

  Raamatupidamisteenused - põhiteenused

  - Raamatupidamise sisseseadmine, kontrollimine ja analüüs;
  - igakuine jooksev raamatupidamine, maksude arvestus algdokumentide alusel;
  - FIE tulude-kulude raamatupidamine;
  - bilansi ja sellega seotud riiklike ja muude aruannete koostamine ning esitamine ametkondadele;
  - igakuine töötasu arvestus esitatud andmete alusel (tööajaarvestuse tabel, info tööle võtmise/vallandamise kohta, info töövõimetuse, puhkuste kohta jm.
  ),
  töötajate registreerimine, haiguslehtede täitmine ja edastamine Haigekassale

  Raamatupidamisteenused - lisateenused

  - palgaarvestuse pidamine;
  - algdokumentide koostamine;
  - raamatupidamise ja majandustegevuse tulemuste analüüs;
  - raamatupidamise ja maksustamise konsultatsioonid
  - eelnevate perioodide korrastamine.

  Hinnakiri

  Raamatupidamisteenuse hind sõltub müügikäibest, dokumentide kogusest ja firma tegevusaladest.
  Baashind on 55 eurot kuus, millele lisandub 10 eurot iga Teie firma töötaja kohta. Hinda mõjutavad samuti järgmised faktorid :
  - 2 ja rohkem pangaarve olemasolu;
  - pangaarve välisvaluutas olemasolu;
  - põhivahendite kogus;
  - krediidid, liisingud; sõiduauto firmas;
  - eksport-importtehingud;
  - kaubavahetus EL-i riikidega