по-русски eesti keeles

  Raamatupidamisteenused - põhiteenused

  - Raamatupidamise sisseseadmine, kontrollimine ja analüüs;
  - igakuine jooksev raamatupidamine, maksude arvestus algdokumentide alusel;
  - FIE tulude-kulude raamatupidamine;
  - bilansi ja sellega seotud riiklike ja muude aruannete koostamine ning esitamine ametkondadele;
  - igakuine töötasu arvestus esitatud andmete alusel (tööajaarvestuse tabel, info tööle võtmise/vallandamise kohta, info töövõimetuse, puhkuste kohta jm.
  ),
  töötajate registreerimine, haiguslehtede täitmine ja edastamine Haigekassale

  Raamatupidamisteenused - lisateenused

  - palgaarvestuse pidamine;
  - algdokumentide koostamine;
  - raamatupidamise ja majandustegevuse tulemuste analüüs;
  - raamatupidamise ja maksustamise konsultatsioonid
  - eelnevate perioodide korrastamine.

  Hinnakiri

  Raamatupidamisteenuse hind sõltub müügikäibest, dokumentide kogusest ja firma tegevusaladest.
  Baashind on 45 eurot kuus, millele lisandub 7 eurot iga Teie firma töötaja kohta. Hinda mõjutavad samuti järgmised faktorid :
  - 2 ja rohkem pangaarve olemasolu;
  - pangaarve välisvaluutas olemasolu;
  - põhivahendite kogus;
  - krediidid, liisingud; sõiduauto firmas;
  - eksport-importtehingud;
  - kaubavahetus EL-i riikidega