по-русски eesti keeles

  Meie anname konsultatsiooni, kuidas maksustatakse :

  - erinevaid tehinguid käibemaksuga
  - töötasu
  - dividendide väljamakset
  - erinevaid firma kulusid tulumaksuga
  - veoautosid
  - FIE tulusid

  Samuti küsimustes:
  - töösuhete vormistamine
  - firmade registreerimisest Äriregistris

  MAKSUSTAMINE 2021

  Töötasu alammäär 584 eur
  Tunnipalga alammäär 3.48 eur
  Füüsilise isiku tulumaksumär 20%
  Igakuine füüsilise isiku maksuvabatulu määr - kuni 500 eur
  Sotsmaksu maksmisel aluseks olev kuumäär 192.72 eur
  Erisoodustustelt, dividendidelt ja väljamaksetelt arvestatava tulumaksu määr 20/80
  Erisooduse maksubaas sõiduauto puhul:  1.96 eur kW kohta,  üle viie aasta vanuste sõiduautodele -1.47 eur
  Tervise edendamise kulud TuMS § 48 lg 5: Erisoodustusena ei maksustata töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis

  Viivis VÕS § 94, 113- viimase poolaasta EURIBOR+8 %, sissenõudmiskulude hüvitamine § 113 (1) - 40.- eurot